Recordbedrag aan oninbare debiteuren in 2010 in Nederland: tijd om uw debiteurenbeheer onder de loep te nemen!

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 een recordbedrag van 15 miljard euro moeten afboeken aan onbetaalde rekeningen. Omgerekend is dit 900 euro per Nederlander, blijkt uit de maandag gepubliceerde European Payment Index 2011 van Intrum Justitia, een onderzoek naar betaalgedrag in Europa

Bovenstaand bericht stond op 23 mei 2011 in de Nederlandse kranten. Een bericht dat aanleiding vormt om uw eigen debiteurenbeheer eens kritisch te bekijken. Is het proces van het innen van de debiteuren binnen uw onderneming voldoende gestructureerd? Of leiden drukke werkzaamheden in uw bedrijf ook tot onvoldoende focus op het debiteurenbeheer en ziet ook u zich genoodzaakt bedragen af te boeken? 

Een aantal tips om het proces van uw debiteurenbeheer te structureren.

  1. Zorg ervoor dat u weet met wie u zaken doet, zoek nieuwe klanten bijvoorbeeld op in het Handelsregister. Maak duidelijke afspraken met uw klanten en bevestig deze schriftelijk.
  2. Spreek uw klant aan wanneer hij zijn afspraken niet helemaal of niet op tijd nakomt, ook al is dit soms vervelend.
  3. Kom uw eigen afspraken volledig en tijdig na en reageer tijdig op klachten of andere signalen van uw klant.
  4. Zorg dat uw eigen facturen duidelijk zijn en dat deze een duidelijke betalingstermijn of uiterste betaaldatum vermelden.
  5. Stuur tijdig herinneringen aan uw klant indien betaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsvindt. Neem telefonisch contact op met uw klant als de schriftelijke betalingsherinneringen niet helpen.

Als betaling daarna alsnog uitblijft, geef de factuur dan op tijd uit handen ter incasso.

Ons kantoor kan uw incasso’s voor u verzorgen. Ons kantoor ziet toe op het snel, efficiënt en doortastend incasseren van uw openstaande vorderingen. Wilt u meer informatie over onze werkwijze en de geldende tarieven neem dan contact op met mr. Dorena Gulpers