Overige rechtsgebieden
Uw belang, onze zorg.

OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Verzekeringsrecht

Hieronder verstaan wij onder andere:

– Dekkingsgeschillen met betrekking tot opstal- en inboedelverzekering;
– Dekkingsgeschillen met betrekking tot ziektekostenverzekering;
– Verzwijgingszaken;
– Geschillen met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV) over bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid en de dekking;
– Geschillen met ongevallenverzekeraars over bijvoorbeeld het percentage blijvende invaliditeit.

Reacties zijn gesloten.