Overige rechtsgebieden
Uw belang, onze zorg.

OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Verbintenissenrecht

Hieronder verstaan wij onder andere:

– Overeenkomsten en contracten;
– Algemene voorwaarden;
– Niet-nakoming;
– Ingebrekestelling en verzuim;
– Redelijkheid en billijkheid;
– Schade en boete;
– Opschorting;
– Overmacht;
– Onvoorziene omstandigheden.

Reacties zijn gesloten.