Overige rechtsgebieden
Uw belang, onze zorg.

OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Vastgoed en Bouwrecht

Hieronder verstaan wij onder andere:

– Koop en verkoop onroerende zaken;
– Verborgen gebreken (non-conformiteit) bij de aan- en verkoop van een onroerende zaak;
– Overeenkomsten van aanneming en daaruit voortvloeiende geschillen;
– Meer- en minderwerk;
– Overschrijding van de bouwtijd.

Reacties zijn gesloten.