Overige rechtsgebieden
Uw belang, onze zorg.

OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Insolventierecht

Hieronder verstaan wij onder andere:

– Faillissementsaanvragen;
– Verweer tegen faillissement;
– Faillietverklaring en gevolgen;
– Omvang failliete boedel;
– Faillissementspauliana;
– Zekerheden (pand en hypotheek);
– Crediteurenakkoord.

Reacties zijn gesloten.