NIEUWS

Nieuws algemeen

Faillissementsverslag Roover Kozijntechniek B.V.

Openbaar verslag 3 Roover Kozijntechniek B.V.

Faillissementsverslag Nivoo B.V.

Openbaar Verslag 1 Nivoo B.V.

Faillissementsverslag Energy Light B.V.

Openbaar Verslag 3 Energy Light B.V.

Faillissementsverslag Cox Voerendaal B.V.

Openbaar Verslag 3 Cox Voerendaal BV

Niet voldoen aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding maar toch willen meedingen naar de opdracht?

Indien een inschrijver niet zelfstandig voldoet aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding kan een beroep op de bekwaamheid en/of de draagkracht van een derde uitkomst bieden. Een aanbestedende dienst formuleert in haar bestek geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een … Lees verder

Faillissementsverslag Energy Light B.V.

Openbaar Verslag 2 Energy Light B.V.

Recordbedrag aan oninbare debiteuren in 2010 in Nederland: tijd om uw debiteurenbeheer onder de loep te nemen!

“Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 een recordbedrag van 15 miljard euro moeten afboeken aan onbetaalde rekeningen. Omgerekend is dit 900 euro per Nederlander, blijkt uit de maandag gepubliceerde European Payment Index 2011 van Intrum Justitia, een onderzoek naar betaalgedrag … Lees verder

Faillissementsverslag BioApo Medical B.V.

Openbaar Verslag 3 BioApo Medical BV

Meerdere inschrijvers van één concern bij een aanbesteding.

Er is in de literatuur en jurisprudentie regelmatig betoogd dat het laten deelnemen van meerdere ondernemingen binnen eenzelfde concernverband aan één en dezelfde aanbesteding in strijd zou kunnen zijn met een eerlijke mededinging. Uiteindelijk zullen de omstandigheden van het geval … Lees verder

Faillissementsverslag Cox Voerendaal B.V.

Cox Voerendaal BV openbaar verslag II

Faillissementsverslag Cox Voerendaal B.V.

Cox Voerendaal BV openbaar verslag I

Geschillen over erfafscheiding

Indien u het niet eens bent met de door uw buren gehanteerde erfgrens tussen uw perceel en dat van hen dan kunt u zich tot de Rechter wenden. U verzoekt de rechter dan te bevelen dat de erfafscheiding verwijderd moet … Lees verder

Geschiktheidseisen: zorgvuldig formuleren vs. correct interpreteren

Geschiktheidseisen en selectiecriteria die een aanbestedende dienst hanteert, moeten voldoen aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Het transparantiebeginsel brengt met zich dat de geschiktheidseisen alsmede de op basis daarvan gevraagde referenties, in het bestek en/of de aankondiging zodanig moeten … Lees verder

Faillissementsverslag BioApo Medical B.V.

VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: BioApo Medical B.V. insolventienummer: 10 / 47 F op verzoek van: Helena Lucia Franciska Viehoff-Wolfhagen datum verzoek: 15 oktober 2009 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht d.d. 23 februari … Lees verder

Gebreken aan uw woning? Klaag tijdig!

vastgoed & bouwrecht Indien u na de notariële levering van uw nieuwe woning een (verborgen) gebrek in of aan uw woning ontdekt, dan kunnen de kosten verbonden aan het herstellen van dat gebrek worden verhaald op de verkoper. Er is … Lees verder

Faillissementsverslag Energy-Light B.V.

VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Energy-Light B.V. insolventienummer: 10 / 148 F op verzoek van: Energy-Light B.V. datum verzoek: 1 juni 2010 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht d.d. 8 juni 2010 faillissementsrekening: 11.78.98.678 … Lees verder

Verhaal loonschade en re-integratiekosten door de werkgever

Stel, uw werknemer raakt arbeidsongeschikt door een ongeval. Dit is niet alleen vervelend voor uw werknemer maar ook voor u. U bent immers als werkgever verplicht het loon van uw werknemer door te betalen en daarnaast krijgt u te maken … Lees verder