Letselschade
Het geeft veel voldoening om slachtoffers van ongevallen bij te staan.

LETSELSCHADE

Veelgestelde vragen over letselschade, smartengeld en juridische kosten

Wat is letselschade?

Letselschade is al het lichamelijk en geestelijk letsel dat u oploopt door een ongeval of gebeurtenis, veroorzaakt door een ander. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout.

Waarom een letselschade-advocaat van Gulpers Leclercq advocaten?

Rachel Leclercq staat al sinds 1996 met succes letselschadeslachtoffers bij. Zij volgde de Letselschadeopleiding aan de Grotius Academie, een zware specialisatieopleiding voor advocaten. Zij is toegelaten tot de LSA (de vereniging van Letselschade Advocaten), wat alleen kan als je voldoet aan een aantal strenge eisen, zoals ruime ervaring op het gebied van letselschade, de eerder genoemde Grotiusopleiding en jaarlijkse opleidingen om alle kennis up-to-date te houden.

Hoe kan rechtshulp bij letselschade gratis zijn?

Als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet die partij ook de advocaatkosten betalen. Dit staat in de Wet (art. 6:96 BW). Het eerste gesprek in een letselzaak is gratis. Meestal weet mr. Rachel Leclercq na het eerste vrijblijvende gesprek of de rest van de bijstand ook kosteloos is.

Heeft Gulpers Leclercq Advocaten afspraken met verzekeringsmaatschappijen?

Wij zijn volledig onafhankelijk en hebben geen enkele binding met verzekeringsmaatschappijen. Dat kan van bijvoorbeeld rechtsbijstandverzekeraars niet gezegd worden! Sommige belangenbehartigers hebben de Gedragscode behandeling letselschade getekend. Hierin zijn afspraken met verzekeringsmaatschappijen gemaakt over de schaderegeling. Dat doen wij niet (zoals ook de vereniging van Letselschadeadvocaten, de LSA voorschrijft). Vaak is die gedragscode niet in het belang van onze cliënten. En wij behartigen nu eenmaal alleen de belangen van slachtoffers, dat belang is het enige wat telt.

Wat gebeurt er in het eerste, gratis gesprek?

Het eerste gesprek is kosteloos. We gaan dan op zoek naar antwoorden op deze drie vragen:

 • Hoe is het ongeluk precies gebeurd?
 • Welk letsel hebt u opgelopen?
 • Wat is de (financiële) schade?

Vervolgens leggen wij u uit wat wij voor u kunnen doen en hoe we dat zullen doen. Stap 1 is de aansprakelijkheid erkend krijgen. Vervolgens innen we een eerste voorschot op de schadevergoeding en daarna verhalen we de volledige schade op de wederpartij. Lees ook wat een letselschadezaak kost (zie vraag hieronder).

Wat kost een letselschadezaak?

Aan het eerste, vrijblijvende, gesprek zijn geen kosten verbonden. Zo kunt u zonder drempelvrees naar een gespecialiseerd advocaat stappen als u letsel hebt opgelopen door de schuld van een ander. Als de veroorzaker van het letsel de aansprakelijkheid erkent, betaalt die ook de advocaatkosten. Dan is de zaak van begin tot einde gratis.

Een toevoeging helpt

Erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid niet direct, dan komt u wellicht in aanmerking voor een zogenaamde toevoeging. Bij een toevoeging betaalt de staat het honorarium van uw advocaat. Een verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Mr. Rachel Leclercq dient hiervoor een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.

Welke schade kan ik claimen?

In beginsel kunt u alle schade en kosten claimen die het gevolg zijn van het ongeval. Dit wil zeggen alle kosten die u niet gemaakt zou hebben als u het letsel niet had gelopen én alle inkomsten die u misloopt vanwege het letsel. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • Huishoudelijke hulp
  • Verlies aan arbeidsvermogen
   Dit is het verschil tussen wat u na het ongeval aan inkomen ontvangt en wat u aan inkomen zou hebben ontvangen in een situatie zonder ongeval.
  • Studievertraging
   Als u door het letsel tijdelijk uw studie niet kunt volgen, rondt u die pas later af en gaat u pas later aan het werk, waardoor u salaris misloopt.
  • Medische kosten
   De meeste kosten vergoedt uw ziektekostenverzekering, maar bij bepaalde behandelingen tot een maximum, soms geldt een eigen risico of zijn bepaalde behandelingen niet verzekerd (bijvoorbeeld fysiotherapie).
  • Reiskosten
   Bijvoorbeeld voor bezoek aan artsen en therapeuten
  • Verlies zelfwerkzaamheid
   Als u dingen in en rond uw woning (zoals de tuin bijhouden of iets schilderen) niet meer zelf kunt doen, moet u dit uitbesteden. Dat noemen we kosten door verlies zelfwerkzaamheid.

Voor welke letselzaken kan ik bij Gulpers Leclercq Advocaten terecht?

Wij staan u graag bij in alle gevallen van letsel zoals bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, letsel door dieren, letsel bij sport en spel, beroepsziekten en overlijdensschade. We leggen alle begrippen kort uit.

 • Verkeersongevallen
  Dit zijn ongevallen in het verkeer waar motorrijtuigen, maar ook fietsers en voetgangers bij betrokken zijn. Verder kan er sprake zijn van een ongeval in het openbaar vervoer, waarbij u als passagier letsel oploopt.
 • Bedrijfsongevallen
  Ongevallen tijdens het werk of tijdens werkzaamheden die in verband staan met uw arbeidsovereenkomst. Denk aan een val van een ladder of steiger, een ongeval tijdens een bedrijfsuitje of een verkeersongeval tijdens werktijd. Uw werkgever is verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden en een veilige werkomgeving. Zelfs als u zelf onvoorzichtig bent geweest, kan uw werkgever aansprakelijk zijn.
 • Medische fouten
  Dit zijn fouten van artsen, medisch specialisten en paramedici (verloskundigen, fysiotherapeuten etc.) tijdens een medische behandeling, bijvoorbeeld verkeerde of onzorgvuldige behandelingen, een te laat of verkeerd gestelde diagnose en onjuiste medicatie. Ook als een arts u niet of onvoldoende geïnformeerd heeft over de risico’s van een behandeling, kan de arts aansprakelijk zijn.
 • Letsel door dieren
  Dieren kunnen heel wat schade aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan een hondenbeet. De eigenaar is daarvoor aansprakelijk.
 • Letsel bij sport en spel
  Bij sport en spel gaat het er vaak net wat ruwer aan toe dan in het normale maatschappelijk verkeer. Maar als een deelnemer over de grens gaat, dan is hij aansprakelijk voor de gevolgen.
 • Beroepsziekten
  Beroepsziekten zijn aandoeningen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door het werk of de werkomstandigheden. Denk aan RSI en OPS (de schildersziekte).
 • Verhaal loonschade werkgever
  Bent u werkgever en raakt een van uw werknemers arbeidsongeschikt door de schuld van een derde, dan kunt u het netto doorbetaalde loon en de re-integratiekosten op de aansprakelijke partij verhalen. Klik hier voor meer informatie.
 • Overlijdensschade
  Wanneer iemand door de schuld van een ander komt te overlijden, is er sprake van overlijdensschade. De begrafeniskosten en het gedeelte dat de overledene financieel bijdroeg aan het levensonderhoud van partner en kinderen moet de aansprakelijke partij vergoeden.

Kan ik als werkgever van een letselschadeslachtoffer ook schade claimen?

Jazeker. Als een van uw werknemers door de schuld van een ander letsel oploopt en daardoor arbeidsongeschikt raakt, moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. Op grond van art. 6:107a BW kunt u het netto doorbetaalde loon en de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Overige schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Klik hier voor meer informatie.

Ik ben ondernemer en heb letselschade. Wat nu?

Als u als ondernemer buiten uw schuld arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval, leidt dit direct tot inkomensverlies. Bovendien komt de continuïteit van uw onderneming in gevaar. Het belangrijkste daarom is om zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat er direct maatregelen kunnen worden genomen om verdere schade te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.