Faillissementsverslag Energy-Light B.V.

VERSLAG EX ART. 73 a Fw.
In het faillissement van: Energy-Light B.V.
insolventienummer: 10 / 148 F
op verzoek van: Energy-Light B.V.
datum verzoek: 1 juni 2010
appel / verzet: nee
vonnis: Rechtbank Maastricht d.d. 8 juni 2010
faillissementsrekening: 11.78.98.678
curator: mr. D.D.J.M. Gulpers
correspondentieadres: Molenberglaan 125, 6416 EM Heerlen
tel: 045-4100200
fax: 045-4100201
datum eerste beëdiging: 28 januari 2004
rechter-commissaris: mr. M.T.A.C. Russel
griffier: de heer P. Bertrand
Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht
tel: 043-3465465 fax: 043-3471835
publicaties: www.rechtspraak.nl
verslagtijdvak: 8 juni 2010 – 7 september 2010
datum: 7 september 2010
nummer verslag: Openbaar.1

> Openbaar Verslag 1 Energy Light BV