NIEUWS

Aanbestedingsrecht

Niet voldoen aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding maar toch willen meedingen naar de opdracht?

Indien een inschrijver niet zelfstandig voldoet aan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding kan een beroep op de bekwaamheid en/of de draagkracht van een derde uitkomst bieden. Een aanbestedende dienst formuleert in haar bestek geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een … Lees verder

Meerdere inschrijvers van één concern bij een aanbesteding.

Er is in de literatuur en jurisprudentie regelmatig betoogd dat het laten deelnemen van meerdere ondernemingen binnen eenzelfde concernverband aan één en dezelfde aanbesteding in strijd zou kunnen zijn met een eerlijke mededinging. Uiteindelijk zullen de omstandigheden van het geval … Lees verder

Geschiktheidseisen: zorgvuldig formuleren vs. correct interpreteren

Geschiktheidseisen en selectiecriteria die een aanbestedende dienst hanteert, moeten voldoen aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Het transparantiebeginsel brengt met zich dat de geschiktheidseisen alsmede de op basis daarvan gevraagde referenties, in het bestek en/of de aankondiging zodanig moeten … Lees verder