Aanbestedingsrecht
Ik verplaats me automatisch in de ondernemer.

AANBESTEDINGSRECHT

Aanbesteding als opdrachtgever?

Inschrijven op een aanbesteding?


Aanbesteding als opdrachtgever?

Een aanbestedingsprocedure volgens de regels

Een aanbesteding is complex. Er zijn vele procedures en richtlijnen. Gunnings- en selectiecriteria. In bepaalde gevallen bent u verplicht een opdracht aan te besteden, al dan niet Europees. Op andere momenten is het gewoon verstandig een project aan te besteden of een offertevergelijking te organiseren. Als u zeker wilt weten dat u goed zit, schakel dan advocaat aanbestedingsrecht mr. Dorena Gulpers in, specialist in aanbestedingen, aanbestedingsprocedures en op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en ontwikkelingen. Zij helpt om de aanbesteding volgens de regels te organiseren en de ontvangen inschrijvingen te beoordelen. Twijfelt u of een inschrijving geldig is? Ook daarover krijgt u deskundig advies.

En ook op deze vragen krijgt u antwoord:
•  Is het noodzakelijk aan te besteden?
•  Moet uw opdracht op grond van de geldende regelgeving aanbesteed worden?
•  Hoe organiseer je een offertevergelijking?
•  Hoe vergelijk je offertes? Welke criteria hanteer ik en welke beter niet?
•  Hoe beoordeel je inschrijvingen?

Is er bezwaar tegen uw keuze?

Is een inschrijver het niet eens met uw voorgenomen gunning ? Laat u in de gerechtelijke procedure bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Met mr. Dorena Gulpers als uw advocaat staat u sterk. Ook voor advies over procedures en bemiddeling met inschrijvers.

Inschrijven op een aanbesteding?

Inschrijven op een aanbesteding?

Inschrijven op een aanbesteding is al net zo complex als een aanbesteding organiseren. De procedure is ingewikkeld, de eisen zijn dat ook en worden strikt toegepast. Als ook maar iets ontbreekt of onjuist is ingevuld, als een vraag onbeantwoord blijft, is dat al reden om uitgesloten te worden van verdere deelname. Bekijk daarom samen met advocaat Dorena Gulpers het bestek. Dat stelt u in staat gerichte vragen te stellen bij de nota van inlichtingen. U weet zeker dat u alle gegevens correct aanlevert en dat u alle vragen afdoende beantwoordt.

Inschrijving afgewezen? Maak bezwaar!

Als tweede inschrijver geëindigd? Twijfelt u aan de geldigheid van de inschrijving van de winnende inschrijver? Is het niet terecht is dat uw inschrijving is afgewezen? Onderzoek dan of en hoe u bezwaar kunt maken. Maar let op: de termijnen voor bezwaar zijn kort. Meestal hebt u niet meer dan 14 dagen de tijd. Neem dus snel contact op als u een negatieve beslissing hebt ontvangen.

De gunning gewonnen, maar de nummer twee maakt bezwaar?

Wacht niet lijdzaam af. Roep juridisch advies in en voeg u in de procedure. U voert uw eigen verweer, samen met aanbestedingsspecialist mr. Dorena Gulpers. Zo maakt u de grootste kans op behoud van de gunning.

Lees ook de veelgestelde vragen aanbestedingsrecht of neem nu contact op voor een gratis eerste gesprek over de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.